foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto10


+48 601 704 298
team@inea.pl

"Pomet-Karp" Koło nr 180

Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 8

Wczoraj 50

Wszystkie 154884

Wysokość składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód w 2021 roku.

 Składka pełna
  (wędkowanie z brzegu, lodu, łodzi, na wszystkie wodach ogólnodostępnych PZW Poznań, wszystkimi metodami zgodnie z wydanym zezwoleniem)

 1 

 Składka podstawowa pełna

210,00 zł
2

 Składka dla:
  - odznaczonych Srebrną Odznaką PZW
  - strażników SSR działających na wodach okręgu PZW w Poznaniu posiadających minimum rok służby 1)   - młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 lat do 24 lat
  - mężczyzn od 65 roku życia posiadających 10-letni staż w PZW 2)
  - kobiet bez względu na wiek i staż w PZW

130,00 zł
3

Składka dla:
  - odznaczonych Złotą Odznaką PZW,

110,00 zł
4

 Składka dla:
  - członka uczestnika (młodzież do lat 16)
  - odznaczonych Złotą Odznaką PZW z Wieńcami

30,00 zł

 Składka niepełna

 1 

  podstawowa z brzegu i lodu (wszystkie metody, bez łodzi)

200,00 zł
 Składka uzupełniająca
 1 

  uzupełniająca do składki niepełnej podstawowej 3)

10,00 zł
Zwolnieni z wnoszenia składki
 1 

&nbsp ;- Członkowie Honorowi PZW
  - Członkowie PZW którym udzielono ulgi na podstawie uchwały Nr 153/16 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie ulgi w składce okręgowej dla niepełnosprawnych członków 4)

0,00 zł

 Objaśnienie:

1) Strażnik korzystający z ulgi winien przedstawić aktualną na dany rok legitymację strażnika SSR potwierdzającą roczny staż, a w przypadku wydania nowej legitymacji przedstawia dodatkowo zaświadczenie wydane przez Komendanta Powiatowego SSR o stażu służby.  
2) Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW lub legitymacji Członkowskiej poświadczającej staż.  
3) Składka uzupełniająca pozwala na rozszerzenie zezwolenia na wędkowanie o dodatkowe metody wędkowania tj. przejście od składki niepełnej podstawowej do składki pełnej podstawowej.  
4) Ulgi udziela Zarząd Okręgu członkom PZW posiadającym znaczną niepełnosprawność ruchową lub umysłową, na pisemny wniosek zainteresowanego z udokumentowaną niesprawnością i opinią macierzystego Koła.  

 

Wysokość opłaty za egzamin na kartę wędkarską:

Opłata za egzamin na kartę wędkarską - 30,00 zł z VAT Z opłaty zwolniona jest młodzież ucząca się do ukończenia 19 lat

 

Wysokość składek i opłat okresowych za zezwolenie na wędkowanie na wybrany akwen (staw, jezioro, obwód rybacki rzeki):

 Lp 

 Treść 

 opłaty dla Członków PZW

 opłaty dla osób niezrzeszonych*

 1 

  Zawody

15,00 zł  X
 2 

  1 dzień

40,00 zł 65,00 zł
 3 

  3 dni

60,00 zł 90,00 zł
 4 

  7 dni

85,00 zł 140,00 zł

 

Wysokość opłat rocznych za zezwolenie na wędkowanie dla osób niezrzeszonych:

 Lp 

 Treść 

 Wysokość opłaty

 1 

  pełna na wszystkie wody (wszystkie metody)

470,00 zł
 2 

  na wszystkie wody z brzegu (wszystkie metody)

450,00 zł
 3 

  na jeden wybrany akwen (staw, jezioro, obwód rybacki rzeki) (wszystkie metody)

410,00 zł
 4 

  wyłącznie na rz. Drawę obwód 3, 5 i 7 (wszystkie metody)

370,00 zł

 

Wysokość opłat za zezwolenie na połów ryb kuszą na jez. Dominickim gm. Boszkowo:

 Lp 

 Treść 

 opłaty dla Członków PZW

 opłaty dla Członków Stowarzyszenia Spearfishing Poland

 1 

  1 dzień

60,00 zł 100,00 zł
 2 

  14 dni

170,00 zł 250,00 zł
 4 

  pełen sezon*

550,00 zł 700,00 zł

* Pełen sezon trwa od 16 maja do 14 października zgodnie z Ustawą o rybactwie śródlądowym

Wysokość składki członkowskiej ogólnozwiązkowej w 2021 roku

 1 

 Składka członkowska

100,00 zł
2

 Składka członkowska ulgowa:
  - młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,
  - członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
  - mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat
  - kobiety od 60 roku życia , pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

50,00 zł
3

Składka członkowska ulgowa:
  - członkowie uczestnicy do lat 16,
  - członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

25,00 zł
4

 Wpisowe:
  - członka zwyczajnego PZW
  - członka uczestnika PZW


25,00 zł
0,00 zł
5

Legitymacja członkowska:

5,00 zł

 

Uwaga:

 1. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.
 2. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW

Zakred i zasady stosowania ulg i zwolnień w składce członkowskiej w 2021 r.

 1. Młodzież do lat 14, nie zrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.
 2. Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce na ochronę i zagospodarowanie wód, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
 3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 3 Statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.
 4. Członkowie PZW w wieku 16-24 lata są uprawnieni do 50% zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
 5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
 6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
 7. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek.
 8. Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia br.
 9. Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.

 

Relacje z zawodów Pomet

Dołącz do Newslettera

Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami ukazującymi się na naszej stronie Dołącz do naszego Newslettera podając jakiego typu informacje chcesz otrzymywać: